وبگاه شخصی علي اصغر نصراله نژاد قمي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: علي اصغر
نام خانوادگي: نصراله نژاد قمي
دانشكده: تولید گیاهی
گروه آموزشي: اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: nasrollahnejad@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيزراعت و اصلاح نباتات تهران ایران 1/7/1368 لغایت  
كارشناسي ارشداصلاح نباتات تربیت مدرس ایران 1/11/1372 لغایت 
دكترياصلاح نباتات/ بیومتری تهران ایران 1/7/1378 لغایت   عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: ارزیابی ژنتیکی مقاومت به زنگ قهوه ای در گندم نان
English: Genetical evaluation of resistance to wheat leaf rust disease

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار تهران ایران 3/8/1383    تخصص اصلی


مقاومت به بیماری ها
1-مقاومت به تنش های زنده
2-مقاومت به تنشهای غیر زنده
3- بررسی ژنتیک صفات کمی(QTL)آشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
در ضمینه مقاومت به بیماری ها بخصوص بیماری های زنگ گندم و سفیدک سطحی جو کار کردم و علاقه مند هستم.
  بازديد : 14534
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان